تذکرات و قوانین  حضور و فعالیت در سایت همکلاسی :

از آنجا که محتوا و فعالیت اصلی سایت همکلاسی تهیه و اجرای آزمون های مجازی و آنلاین و به عبارتی آموزش مجازی آزمون محور می باشد. نحوه شرکت در این آزمونها بصورت شرکت در تک آزمونهای مقطعی  و یا ثبت نام و دریافت کارت برای شرکت در آزمونهای دوره ای می باشد  که در پایان هر ماه یا فصل ( منظور از فصل،مقطع های زمانی خاصی مثلا دو هفته یا سه هفته و... که بنابه سطح و دشواری مطالب درسی ارائه شده در کلاس تعیین می شود  )انجام می گیرد. توجه به نکات زیر ضروری می نماید:

- کارت حاوی رمز شرکت در آزمون  به صورت منحصر به فرد و یکتا بوده و قابل استفاده برای بیشتر از یک آزمون نمی باشد.

- به محض وارد کردن اطلاعات کارت  اعتبار کارت فقط به همان آزمون تخصیص می یابد.

- با تمهیدات انجام شده در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک به منظور سوء استفاده و یا موارد مشابه  کارت مذکور از اعتبار ساقط می شود.

- در ابتدای هر آزمون توضیحاتی ارائه می شود که به منظور بهره وری بهتر از اهداف آزمونها  بایستی به دقت خوانده و اجرا گردد.

- کارنامه آزمونها بلافاصله در پایان آزمون مشاهده شده و یک نسخه نیز  به ایمیل شما ارسال می گردد.