چرا آموزش آنلاین؟!

اشتراک اینترنت سیمکارت و کامپیوتر
 می توانیم به راحتی از تلفن هوشمند به عنوان مودم جهت اینترنت دهی به پی سی (Tethering) استفاده کنیم، ...
آموزش مجازی (آنلاین)
فناوري اطلـاعات وارتباطات را ميتوان به عنوان ابزار نيرومندي براي ارتقاي کيفيت و کارايي آموزش مورد اس...
معرفی آزمونهای آنلاین همکلاسی
شرح مختصری از آزمونهای آنلاین (محصول سایت همکلاسی)این دسته از آزمونها  در بستر اینترنت انجام شده...
آزمون و آموزش آنلاین
آموزش و  آزمونهای آنلایناین دسته از آزمونها  در بستر اینترنت انجام شده و بسادگی  با داشتن یک دستگاه ...